3xP

3xP

Umelecké meno Mgr. art. Petry P. Petríkovej. Stredné P. je náznakom osobného konceptu.
Každý, kto sa dostal do intenzívnejšieho kontaktu s Petrou P. Petríkovou je pozvaný
nájsť význam 3. iniciálky. Nájsť tretí rozmer tohto vzťahu a pomenovať ho. Toto slovo alebo meno
vždy začína na písmeno p.

Je založené na špecifickej forme vzájomnej komunikácie a na umeleckom dojme, ktorý v divákovi umelkyňa zanechala.